Cake Decorator pieperez-rubio Follow User

10
0
Comments
0
Followers

pieperez-rubio's Cake Photos view more

 • Floral Cake By Kristia Perez-Rubio Baking Studio
 • Movie Reel By Kristia Perez-Rubio Baking Studio
 • 5 Footer Debut Cake By Kristia Perez-Rubio Baking Studio  inspired by Colette Peter's cake
 • Thomas Cake By Kristia Perez-Rubio Baking Studio
 • Minicakes By Kristia Perez-Rubio Baking Studio
 • Venetian Themed Cake By Kristia Perez-Rubio Baking Studio
 • Guitar Cake By Kristia Perez-Rubio Baking Studio
 • 5-Foot Wedding Cake By Kristia Perez-Rubio Baking Studio
 • Mario Cake By Kristia Perez-Rubio Baking Studio
 • Baby Cake By Kristia Perez-Rubio Baking Studio