Kimono

1,436
Views
0
Comments
3
Favorites
Kimono on Cake Central

Kimono cake dummy entry for the Garden State cake show